Stáže a praxe

Před nástupem na praxi je každý zájemce povinen splnit následující podmínky:

  • Písemná/ústní  žádost o vykonání studijní praxe/stáže v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnici Středočeského kraje.
  • Student/stážista si osobně/telefonicky domluví termín praxe s primářem nebo vrchní sestrou oddělení, kde má zájem odbornou praxi/stáž vykonat.
  • Smlouva/dohoda o vykonání praxe musí obsahovat jméno studenta, ročník studia, termín vykonání odborné praxe, rozsah a náplň odborné praxe, místo výkonu praxe
  • Vyplněná smlouva o odborné praxi již podepsaná ze strany školy bude osobně/poštou doručena na ředitelství Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Mgr. Zuzaně Kohoutové (v případě lékařských praxí) nebo Aleně Chaloupkové (v případě nelékařských praxí).
  • Smlouvu o stáži mezi zaměstnavatelem nebo osobou, která není student, a nemocnicí zajišťuje Mgr. Zuzana Kohoutová
  • Smlouva o praxi/stáži musí být dodána na ředitelství nemocnice nejpozději 14 dní před zahájením praxe/stáže.
  • V den nástupu na praxi/stáž je nutností si vyzvednout identifikační visačku na sekretariátu ředitele. Bez této visačky není možný vstup na místo výkonu praxe/stáže.
  • UPOZORŇUJEME, ŽE NÁSTUP NA PRAXI/STÁŽ V NAŠÍ NEMOCNICI JE PODMÍNĚN EXISTENCÍ JIŽ ZMÍNĚNÉ PODEPSANÉ SMLOUVY O ZABEZPEČENÍ ODBORNÉ PRAXE/STÁŽE ČI DODATKU V PŘÍPADĚ EXISTENCE RÁMCOVÉ SMLOUVY MEZI ZAŘÍZENÍM (FAKULTOU) A NEMOCNICÍ.

Ceník stáží

Oběd lze zakoupit v nemocniční jídelně od 68 Kč. Postup při objednání si domluví zájemce na pokladně.

Kontakt:

Mgr. Zuzana Kohoutová

lékařské stáže a praxe
tel.: 317 756 579
e-mail: zuzana.kohoutova@hospital-bn.cz

Alena Chaloupková

nelékařské praxe
tel.: 317 756 371
e-mail: alena.chaloupkova@hospital-bn.cz

Dolní navigace