Nemocniční ombudsman

Pacient či kterýkoliv návštěvník nemocnice má možnost navštívit nebo písemně, elektronicky či telefonicky oslovit nemocničního ombudsmana – ochránce práv.

Kontakt:

Petr Ballek

nemocniční ombudsman, tiskový mluvčí, public relations manager

tel.: 317 756 269

petr.ballek@hospital-bn.cz


Ombudsman poskytuje pomoc pacientům, jejich příbuzným a přátelům, jakož i zaměstnancům nemocnice při řešení situací vzniklých v souvislosti s léčbou a pobytem v nemocnici. Prošetřuje stížnosti a podněty týkající se kvality poskytované péče, provozně – organizačních problémů a neetického chování zaměstnanců

Co dělá nemocniční ombudsman?

  • Pomáhá pacientům s vyřizováním jejich problémů a stížností
  • Pomáhá se získáním a ověřením informací
  • Zprostředkuje komunikaci mezi příslušným oddělením nemocnice a pacientem nebo jeho rodinou
  • Zjišťuje pravý stav věci a snaží se zjednat nápravu
  • Zajišťuje komunikaci mezi pacienty, jejich příbuznými a zdravotníky
  • Nalézá řešení při nedorozumění mezi oběma skupinami
  • Je prostředníkem, který pomáhá hledat kompromis mezi očekáváním nemocných a možnostmi nemocnice
  • Podílí se na vyřešení interpersonálních konfliktů.

Ombudsman je jmenován ředitelem nemocnice a jeho povinností je zachovávat mlčenlivost. Působnost Ombudsmana je pouze v rámci Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Kontaktovat ombudsmana je možné e-mailem nebo písemně, v určených hodinách také osobně nebo telefonicky v kanceláři.

Dolní navigace