Agenda řešení stížností

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. / O nás / Agenda řešení stížností

Vážení pacienti,

pokud máte připomínky k poskytované zdravotní péči, kontaktujte vedoucí pracoviště, kteří s Vámi Vaše připomínky projednají na místě. Kontaktovat můžete také nemocničního ombudsmana.

Stížnost můžete formulovat i písemně, v takovém případě Vám bude odpovězeno nejpozději do 30 dnů, písemnou formou.

Na úrovni vedení nemocnice jsou šetřeny pouze písemné stížnosti, včetně stížností elektronických (zaslaných e-mailem).

Stížnost musí obsahovat tyto identifikační údaje stěžovatele: jméno, příjmení, adresu, případně e-mail.

Anonymní stížnosti nejsou řešeny.

Stížnosti můžete podávat na adresu:

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje
oddělení kvality
Máchova 400
256 01 Benešov

nebo na e-mailovou adresu:

hana.ptackova@hospital-bn.cz

Dolní navigace