Laboratorní komplement

Součástí laboratorního komplementu Nemocnice Rudolfa a Stefanie jsou moderně vybavené laboratoře klinické biochemie, mikrobiologie, hematologie a patologie, které provádí laboratorní vyšetření nejenom pro potřeby lůžkových a ambulantních částí nemocnice Benešov, ale nabízejí své služby i praktickým a odborným lékařům soukromé praxe.

Spádová oblast laboratoří a rozsah vyšetření jsou dány požadavky spolupracujících zařízení. Kromě nemocnice Benešov využívají laboratorních služeb nemocnice také praktičtí a odborní lékaři z Benešovska, Vlašimska, Voticka, Příbramska, Sedlčanska a Říčanska.

Všechny laboratoře benešovské nemocnice jsou uvedeny v Registru klinických laboratoří NASKL a zajišťují kvalitu služeb podle normy ČSN EN ISO 15189:2007 – Zdravotnické laboratoře – zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost. Osvědčení o splnění podmínek Auditu II NASKL obdržela oddělení klinické biochemie, klinické mikrobiologie, transfuzní a hematologické oddělení a patologicko - anatomické oddělení.

Vedle moderních přístrojů a analyzátorů disponují laboratoře komplementu také výpočetní technikou (především systémem LIS - Laboratorní informační systém), která zabezpečuje vlastní provoz, distribuci výsledků do nemocniční sítě a do terénu, kontrolní systém, statistiku, vykazování výkonů pro pojišťovny, archiv výsledků atd.

Kontakní osoba:

Ing. Daniel Lukáč

zástupce laboratorního komplementu

tel.: +420 724 831 467

e-mail: daniel.lukac@hospital-bn.cz

Dolní navigace