Stravovací provoz


pavilon J, přízemí

Vedoucí stravovacího provozu:
Jarmila Turková (tel.: 317 756 430, e-mail: jarmila.turkova@hospital-bn.cz)

Vedoucí nutriční terapeutka:
Bc. Martina Srbová (tel: 317 756 431, e-mail: martina.srbova@hospital-bn.cz)  

  

Strava je pro pacienty i ostatní strávníky připravována v moderně zařízené kuchyni, jejíž kapacita je 1 500 jídel. V průměru se denně vaří cca 800 obědů pro pacienty, zaměstnance a cizí strávníky, 300 – 350 snídaní a 300 – 350 večeří pro pacienty.

Mimo celodenního stravování pro hospitalizované pacienty a obědů pro zaměstnance jsme schopni splnit požadavky přípravy obědů i pro jiné podniky a zařízení, event. zajistit i jejich rozvoz dle uzavřené smlouvy.

jidelna 

.

 
   

Dolní navigace