Parkování, vjezd s vozidlem

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. / Pro pacienty / Parkování, vjezd s vozidlem

Podmínky a režim vjezdu a parkování automobilů v areálu Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s., nemocnice Středočeského kraje.

Vzhledem k omezeným možnostem parkování vozidel v areálu nemocnice, zajištění průjezdnosti komunikací a jejich údržby je vjezd povolen pouze sanitním vozidlům, vozidlům dopravní obsluhy, zaměstnancům nemocnice, kteří jsou držiteli schváleného oprávnění, a vozidlům, která přivážejí nebo odvážejí imobilní pacienty. ParkovištěTato soukromá vozidla mají po dobu prvních 30 minut vjezd bezplatný, po uplynutí této doby je účtována sazba 50 Kč za každou další započatou hodinu. Zdravotně postižení občané mají povolen vjezd bezplatně. Kontrolu vjezdu vozidel a výběr poplatků zabezpečuje smluvní firma, která zajišťuje provoz vrátnice a ostrahu areálu nemocnice. Pro klienty nemocnice je vyhrazena odstavná plocha na jižní straně chirurgického pavilonu.

 

Sanitní vozidla - parkují na vyhrazených místech pro sanitní vozy.

Parkování pro návštěvníky na odstavné ploše pod budovou ředitelství

Parkoviště pod budovou ředitelství (před vjezdem přímo do areálu nemocnice) nabízí pohodlé parkování po celý den.

Cena parkovného je 10 Kč za každou započatou hodinu.

Pro klienty Nemocniční lékárny parkování pod budovou ředitelství ZDARMA

- tuto výhodu mohou zákazníci lékarny uplatnit na jednodenní parkování po předložení  platného parkovacího lístku při nákupu v Nemocniční lékárně.

Dolní navigace