Návštěvní doba

Návštěvní hodiny jsou na všech odděleních povoleny denně od 13:00 do 20:00 hodin, pokud neplatí zákaz návštěv z důvodu protiepidemiologických opatření (bývá jen výjimečně).

Po dohodě s přednostou oddělení nebo s ošetřujícím lékařem mohou být uskutečněny individuální návštěvy i mimo stanovené hodiny (dle zdravotního stavu pacienta).

Dolní navigace