Ostatní informace

Informace pro pacienty chystající se do nemocnice na hospitalizaci

Soubor ke stažení Informace

Seznam informovaných souhlasů s výkonem

Seznam obecně používaných zkratek ve zdravotnické dokumentaci Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Seznam písemných informovaných souhlasů pacienta s poskytnutím zdravotního výkonu

Výplata důchodů pro pacienty

Na základě zákona č. 189/2006 Sb. má zdravotnické zařízení za povinnost od 1. 1. 2007 přebírat důchody za pacienty pokud pobyt poživatele důchodu v ústavní péči trvá déle než 1 kalendářní měsíc nebo lze-li předpokládat, že tento pobyt bude trvat déle než 1 měsíc.

Informace pro pozůstalé

Soubor ke stažení Informace pro pozůstalé

Pokyny pro občany žádající o dar na úhradu uhrazených regulačních poplatků

Žádost o poskytnutí daru na úhradu regulačních poplatků od SK

Založení solidárního fondu SDK

Informace o členství v SDK

Soubor ke stažení Informace o členství v SDK
Dolní navigace