Etická komise

Etická komise Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, (NRSB) provádí jako jednu ze svých základních činností posuzování provádění klinických studií hodnocení nových léčiv ve zdravotnických zařízeních regionu Benešov a okolí na vyžádání zadavatelů studie.

Na Etickou komisi NRSB se může obrátit se svou žádostí každý zadavatel klinického hodnocení kdykoliv na níže uvedenou adresu.

Statut a jednácí řád

(ke stažení níže)

Kontakt:

Bc. Alena Chaloupková - tajemnice EK
Etická komise
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Máchova 400, 256 01 Benešov

e-mail: alena.chaloupkova@hospital-bn.cz   tel: 317 756 371


Termín příštího zasedání:

Seznam členů:

předseda: MUDr. Jaroslav Kraus, MBA - primář ORL oddělení NRSB

tajemnice: Bc. Alena Chaloupková - krizový manažer a asistentka hlavní sestry

MUDr. Jiří Bráza - lékař ÚS ZS SČK
MUDr. Josef Stibor - primář interního oddělení NRSB
MUDr. Zdeněk Waller - primář neurologického oddělení NRSB
MUDr. Martin Otava - zástupce primáře interního oddělení NRSB
Luba Novotná - nelékař
Pharm.Dr. Daniela Kolbabová- farmaceut NRSB
MUDr. Josef Hanáček - lékař oddělení ARO NRSB
Bc. Eva Šimáková - sekretářka ČLK BN

Seznam členů etické komise

Soubor ke stažení Seznam členů etické komise

Jednací řád Etické komise

Statut Etické komise

Dolní navigace