Oddělení kvality

Činnost managementu kvality organizačně zabezpečuje Oddělení kvality:

Manažerka kvality

Bc. Hana Ptáčková

tel.: 317 756 547

hana.ptackova@hospital-bn.cz

Koordinátorka kvality

Miroslava Jaszová

tel.: 317 756 405

kvalita@hospital-bn.cz

Rada kvality:

 • Aktivně se podílí na přípravě vnitřních norem týkajících se kvality, poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče, na tvorbě zásad společenské odpovědnosti organizace a ochrany pacienta
 • Spolupodílí se na rozvíjení strategických cílů nemocnice v oblasti kvality
 • Podílí se na kontrolní činnosti týkající se kvality zdravotnické dokumentace, léčebné a ošetřovatelské péče a bezpečnosti poskytované péče


Politika kvality

Politika kvality napomáhá Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov:

 • Rozvíjet strategie k prevenci pochybení zdravotníků
 • Efektivně využívat zdroje
 • Rozvíjet program kontinuálního zvyšování spokojenosti klientů
 • Udržet konkurenční výhodu v regionu
 • Neustále zlepšovat systém řízení kvality jako nástroje k neustálému zvyšování výkonnosti zdravotnického zařízení, k upevnění důvěryhodnosti a k dosažení prosperity a stability
 • Řídit důležité procesy
 • Zabezpečit výchovu a vzdělávání zaměstnanců k plnění všech požadavků
 • Zajistit spolupráci zdravotnického zařízení s komunitou (oblast prevence onemocnění a podpory zdraví)
Dolní navigace