Akreditace laboratoří (NASKL)

Všechny laboratoře benešovské nemocnice jsou uvedeny v Registru klinických laboratoří NASKL a zajišťují kvalitu služeb podle normy ČSN EN ISO 15189:2007 – Zdravotnické laboratoře – zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost. Osvědčení o splnění podmínek Auditu II NASKL obdržela oddělení klinické biochemie, klinické mikrobiologie, transfuzní a hematologické oddělení a patologicko - anatomické oddělení.

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - oddělení klinické biochemie

Registrace NASKL - oddělení klinické biochemie

Soubor ke stažení Registrace NASKL - OKB

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - oddělení klinické mikrobiologie

Registrace NASKL - oddělení klinické mikrobiologie

Soubor ke stažení Registrace NASKL - OKM

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - laboratoř hematologická

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - pracoviště transfúzní služby

Registrace NASKL - transfuzní a hematologické oddělení

Soubor ke stažení Registrace NASKL - THO

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - patologicko-anatomické oddělení

Registrace NASKL - patologicko-anatomické oddělení

Soubor ke stažení Registrace NASKL - PAO
Dolní navigace